In actie voor KWF Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge in actie voor het KWF

Stichting JAndrea is een Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting JAndrea zet zich geheel in voor het algemeen belang en is daarom een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op deze pagina staat alle informatie die nodig is t.b.v. van de ANBI-status.

Gegevens Stichting JAndrea

Stichting JAndrea
Koestraat 9
5081BB Hilvarenbeek

administratie@vrijthofvrijthof.nl
KvK: 74351591
RSIN: 859867213

Doelstelling

De stichting heeft als doel: het organiseren van activiteiten ten behoeve van goede doelen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Beleidsplan

In het beleidsplan is de visie en missie van Stichting JAndrea alsmede de ambities  terug te vinden. Het beleidsplan kunt u hier downloaden.

Bestuurders 

Willem van Abeelen voorzitter
Ad Aarts secretaris
Kees van Gestel penningmeester
Mark van Abeelen bestuurslid
Jack Harbers bestuurslid
Harrie Wenting bestuurslid
Henk Baars bestuurslid
Aldwin van Gils bestuurslid


Beloningsbeleid

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording

2019
Over de editie 2019 van de Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge is een totale opbrengst van € 271.483,74 gegenereerd. Deze opbrengst komt voornamelijk voort uit inschrijfgeld, donaties en sponsoring. De kosten van de organisatie kwam uit op € 15.895,33. De inkoop (wielershirts en bar) bedroeg € 20.340,92. Er is uiteindelijk € 232.540,55 overgemaakt naar het KWF. Het overgebleven bedrag van € 2.706,94 is niet bedoeld als opbouw van eigen vermogen, maar bedoeld  als startkapitaal voor de volgende editie zodat de eerste kosten gedekt zijn.  Een gedetailleerd overzicht van de kosten-lasten over de editie 2019 vindt u hier.

2020
In 2020 heeft geen Challenge plaatsgevonden, maar is wel de start gemaakt voor de tweede editie welke in april 2021 was gepland. Nadat in augustus met het organiseren was begonnen, werd in oktober al besloten dat gezien de coronamaatregelen, een evenement als de Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge in het voorjaar van 2021 te onzeker zou zijn. Daarom werd, voordat de inschrijving begon, besloten om het evenement te verschuiven naar 2022. Inmiddels waren al wel sponsorgelden en donaties ontvangen. Deze worden bewaard voor de editie 2022. In totaal is er in 2020 € 17.510,68 aan sponsoring en donaties ontvangen. Er was in totaal € 3.034,78 aan kosten. Er zijn geen inkopen gedaan en vanwege het niet plaatsvinden van een evenement is er in 2020 géén donatie aan het KWF gedaan. Het resultaat van € 14.475,90 is als verplichting meegenomen voor het organiseren van de Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge 2022 en donaties voor het KWF in 2022. Het gespecificeerde verslag vindt u hier.

Verslagen Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge 2018-heden

In diverse media is verslag gedaan van de Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge:

De Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door

© Vrijthof-Vrijthof Bike challenge All rights reserved