In actie voor KWF Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge in actie voor het KWF

Stichting JAndrea is een Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting JAndrea zet zich geheel in voor het algemeen belang en is daarom een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op deze pagina vindt u alle informatie die nodig is t.b.v. van de ANBI-status.

Gegevens Stichting JAndrea

Stichting JAndrea
Jupiterstraat 20
5081TE Hilvarenbeek

administratie@vrijthofvrijthof.nl
KvK: 74351591
RSIN: 859867213

Doelstelling

De stichting heeft als doel: het organiseren van activiteiten ten behoeve van goede doelen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Beleidsplan

In het beleidsplan is de visie en missie van Stichting JAndrea alsmede de ambities  terug te vinden. Het beleidsplan kunt u hier downloaden.

Bestuurders 

Willem van Abeelen voorzitter
Mark van Abeelen secretaris
Kees van Gestel penningmeester
Jack Harbers bestuurslid
Harrie Wenting bestuurslid
Henk Baars bestuurslid
Aldwin van Gils bestuurslid


Beloningsbeleid

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording

Over de editie 2019 van de Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge is een totale opbrengst van € 271.483,74 gegenereerd. Deze opbrengst komt voornamelijk voort uit inschrijfgeld, donaties en sponsoring. De kosten van de organisatie kwam uit op € 15.895,33. De inkoop (wielershirts en bar) bedroeg € 20.340,92. Er is uiteindelijk € 232.540,55 overgemaakt naar het KWF. Het overgebleven bedrag van € 2.706,94 is niet bedoeld als opbouw van eigen vermogen, maar bedoeld  als startkapitaal voor de volgende editie zodat de eerste kosten gedekt zijn.  Een gedetailleerd overzicht van de kosten-lasten over de editie 2019 vindt u hier.

Verslagen Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge 2019

In diverse media is verslag gedaan van de Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge:

De Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door

© Vrijthof-Vrijthof Bike challenge All rights reserved