In actie voor KWF Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge in actie voor het KWF

Stichting JAndrea opgericht

30-03-2019

In eerste instantie zou de Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge een klein opgezet tocht worden om geld in te zamelen voor het KWF. Het enige wat we leken te kunnen doen nadat zowel Jan (vader van Willem en Mark) en Andrea (vrouw van Mark) zonder noemenswaardige kans op genezing, stierven aan kanker. Echter bleek het idee zeer goed aan te slaan waardoor de Challenge qua opbrengst de verwachtingen ca. 100x (!) maal zal overtreffen.

Vanwege het ongelooflijk groot aantal donaties, werd het verstandig om de organisatie van de Challenge onder te brengen in een stichting. Dankzij de belangenloze medewerking van notaris Inge Arts, werd vorige week Stichting JAndrea (genoemd naar Jan en Andrea) opgericht. Stichting JANdrea is opgericht om activiteiten te organiseren ten behoeve van goede doelen. De stichting zit in het proces om een ANBI-status te verkrijgen.  Deze status is voor organisaties die zich inzetten voor algemeen nut en moeten hiervoor aan strenge eisen voldoen.

Voorzitter van de stichting is Willem van Abeelen, secretatis is Mark van Abeelen en de rol van penningsmeester is toebedeeld aan Kees van Gestel. Overige bestuursleden zijn Jack Harbers, Aldwin van Gils, Harrie Wenting en Henk Baars.

De Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door

© Vrijthof-Vrijthof Bike challenge All rights reserved